Kultura Języka | Szkolenie Ms Word: Niezbędne narzędzia w codzienne pracy (poziom średnio zaawansowany)

Jest to szkolenie na poziomie średnio zaawansowanym. Zapoznam cię z tymi zagadnieniami:

1. Jak pracować ze stylami – fundamentalnym narzędziem Worda

 • Po co w ogóle są w Wordzie style, kiedy i jak ich używać
 • Modyfikacja i aktualizacja wbudowanych stylów
 • Tworzenie własnego stylu: po co i jak to robić
 • Nauczysz się wstawiać i aktualizować automatyczny spis treści
 • i zarządzać długimi dokumentami: szybko odnajdować w nich konkretne treści, łatwo i dokładnie zamieniać miejscami nawet bardzo obszerne fragmenty.

2. Jak sobie radzić z nagłówkami i stopkami

 • Inna treść w różnych nagłówkach/stopkach:
  • pierwszej strony,
  • stron parzystych, nieparzystych,
  • inna w każdym rozdziale jednego dokumentu.
 • Niestandardowa numeracja stron:
  • numery zawsze po zewnętrznej – jak w książce,
  • rozpoczynanie numeracji od innej cyfry niż 1,
  • oddzielna numeracja do różnych partii jednego dokumentu, czyli np. kilka razy nr 1 w dokumencie.
 • Jak radzić sobie z grafiką w nagłówku/stopce.

3. Korespondencja seryjna: Jak przygotować korespondencję o tej samej treści do różnych osób

 • Jak powinna wyglądać baza klientów w Excelu
 • Jak przygotować Worda
 • Łączenie pliku Worda z Excelem od A do Z
 • Tworzenie pliku wynikowego: listów i etykiet seryjnych.

4. Kluczowe sposoby rozmieszczania treści w umowach, aktach notarialnych, pismach urzędowych, pracach naukowych, formularzach

 • Różne typy tabulatorów, odstępówwcięć akapitowych, w tym wcięcia pierwszego wiersza
 • Układy tekstu: blokowy, a linea
 • Wstawianie obiektów do dokumentu: wykresy z Excela, hiperłącza, treść innych plików
 • Twarda spacja (nierozdzielająca), i przenoszenie pojedynczych liter na końcu wiersza (a, i, o, u, w, z) do następnego
 • Formanty formularza: tworzenie formularzy do wypełniania w wersji elektronicznej, ich hasłowanie, by użytkownik mógł wypełnić wyłącznie to, na co autor pozwolił (karta Deweloper)
 • Szybkie części – zapisywanie często używanych elementów tekstu, aby potem można było ich użyć poprzez wybór z odpowiedniej listy, a nie mozolnego wyklikiwania od początku, np. nadawca pisma z miejscowością i datą w jednej linijce
 • Pola tekstowe
 • Przypisy dolne i końcowe

5. Jak zarządzać ułatwieniami stosowanymi przez Worda

 • Czerwone, niebieskie podkreślenia wyrazów (sprawdzanie poprawności)
 • Zmiana wielkości liter np. na początku tabeli, konwersja różnych znaków, np. uśmieszek, ułamki zwykłe (Autokorekta, Autotekst, Autoformatowanie)
 • Tezaurus – podpowiedzi synonimów, aby uniknąć powtórzeń w tekście;
 • Język sprawdzania pisowni – czyli decydujesz o tym, co Word podkreśla;
 • Tłumaczenie tekstu bezpośrednio z interfejsu Worda.

Czas trwania: 2 dni po 6 godzin zegarowych. Pracujemy w blokach po ok. 1,5 godz.

Miejsce: stacjonarnie w centrum Warszawy lub online na platformie Ms Teams

Terminy w 2022 r.:

 • 30.06-1.07
 • 25-26.08
 • 12-13.09
 • 6-7.10
 • 7-8.11
 • 5-6.12

Obiad: podczas szkoleń stacjonarnych masz zagwarantowany dwudaniowy obiad (zupa + drugie). Pamiętaj, by zgłosić swoje wymagania kulinarne, np. ze względu na alergie.

Cena: online: 690 zł + 23% VAT-u; stacjonarne: 790 zł + 23% VAT-u

Wymagania sprzętowe dla uczestników szkolenia online: komputer z dostępem do internetu, działające słuchawki (głośniki) i mikrofon, zainstalowany Ms Word.