Mi czy mnie? Kiedy mi, a kiedy mnie?

Ciebie się to podoba? – pytała koleżanka, ilekroć zaczęłam zdanie od dłuższej formy zaimka, czyli w tym wypadku mnie: Mnie się to podoba. Wtedy, gdy miałam 10 lat, pytanie koleżanki robiło na mnie wrażenie. Zaczęłam się więc zastanawiać: mówi się mi czy mnie?. I wiesz co? Zaczęłam się pilnować i rozpoczynać zdania od mi zamiast mnie. Gdybym tylko poradziła się wtedy kogoś mądrzejszego…

(więcej…)

3 komentarze