Ms Word: Jak usunąć pustą stronę i jak ją dodać

Jest kilka sposobów, by dodać pustą stronę w Wordzie. Lepszych czy gorszych. Pytanie tylko, jak ją potem usunąć?

Osoby, którym wydaje się, że znają Ms Worda, dodają pustą stronę przez wklepanie kilku enterów. Użytkownicy mający pojęcie o Wordzie wstawiają najczęściej podział strony – za pomocą skrótu ctrl + enter lub polecenia ze wstążki. Natomiast Wordowi wyjadacze korzystają z podziałów sekcji lub zaawansowanych ustawień akapitu.

Spis treści:

1. Jak usunąć pustą stronę w Wordzie – krótkie wskazówki

2. Kluczowe ustawienia akapitu

  – „Podział strony przed”

  – „Razem z następnym”

  – „Zachowaj wiersze razem”

  – „Bękarty i wdowy”

3. Jak jeszcze można dodać pustą stronę w Wordzie

  – Podział sekcji na stronie nieparzystej i parzystej

 

Jak usunąć pustą stronę w Wordzie

W skrócie o tym, jak usunąć pustą stronę w Wordzie:

 1. Ustaw kursor przed pierwszym znakiem na następnej stronie.
 2. Naciśnij klawisz backspace tyle razy, aż pusta strona zniknie.
 3. Jeśli to nie zadziałało, zmień ustawienia akapitu typu Podział strony przed.

Jak usunąć pustą stronę backspace’em pominę – potrafi to każdy, kto rozróżnia działanie backspace’a i delete’a. Skoncentruję się na ustawieniach akapitu, które mogą w efekcie utworzyć pustą lub częściowo pustą stronę:

 • Podział strony przed,
 • Razem z następnym,
 • Zachowaj wiersze razem.

Zastanawiasz się, co ja takiego plotę? Szukasz rozwiązania, jak usunąć stronę w Wordzie, a ja podjeżdżam z ustawieniami akapitu?

No to czytaj dalej.

 

Kluczowe ustawienia akapitu, by usunąć pustą stronę

Word daje użytkownikowi naprawdę duże możliwości sterowania wyglądem i położeniem akapitu. Wyjustowanie, wcięcie pierwszego wiersza i interlinia to nie jedyne formatowanie dostępne w tym edytorze. Poprzez formatowanie możemy tak sterować akapitem, by np. przeskoczył na kolejną kartkę, a w efekcie zostawił pustą stronę.

Cała magia dzieje się poza wstążką, czyli popularnymi poleceniami.

Wejdź do okna dialogowego Akapit. Możesz to zrobić na przykład tak:

Na karcie Narzędzia główne w prawym dolnym rogu grupy przycisków Akapit znajduje się znaczek ze strzałką – kliknij go.

Obrazek przedstawia kartę Narzędzia główne, grupę przycisków Akapit: w prawym dolnym rogu grupy widoczny jest starter okna dialogowego Akapit. Kultura Języka
Jak wywołać okno dialogowe Akapit.

 

Możesz też oczywiście prawym przyciskiem myszy kliknąć na akapit, do ustawień którego chcesz wejść, i wybrać polecenie Akapit:

Na obrazku widać wywołane prawym kliknięciem myszy menu podręczne, z którego należy wybrać polecenie Akapit. Kultura Języka
Menu podręczne

 

Okno, które się otworzyło, ma dwie zakładki:

 1. Wcięcia i odstępy oraz
 2. Podziały wiersza i strony.

Nas oczywiście interesuje ta druga:

Obrazek przedstawia okno dialogowe Akapit z zaznaczoną zakładką Podziały wiersza i strony. Kultura Języka
Okno dialogowe Akapit z zaznaczoną zakładką Podziały wiersza i strony.

 

Zaczyna się już coś wyjaśniać? No to lecimy dalej.

Dla nas najważniejsze są opcje z działu Paginacja:

 • Kontrola bękartów i wdów.
 • Razem z następnym
 • Zachowaj wiersze razem
 • Podział strony przed.

Zaczniemy od ostatniej choć dla nas najważniejszej opcji Podział strony przed. Mojej ulubionej.

 

Podział strony przed a usuwanie pustej strony

Korzystamy z niej wtedy, gdy formatujemy ważne akapity tekstu, które zawsze mają zaczynać się na nowej stronie. Przykładem mogą być tu tytuły rozdziałów w pracy licencjackiej czy magisterskiej.

Oczywiście formatujemy je stylem nagłówkowym, by potem łatwo było zrobić spis treści. a potem właśnie zmieniamy ustawienia stylu przez zaznaczenie opcji Podział strony przed.

W efekcie tytuł przeskakuje na następną stronę. I co najprzyjemniejsze, od teraz to Word czuwa nad tym, by zawsze tak było.

I teraz ważne. Word oznacza ten podział w bardzo subtelny sposób… Zobacz:

Na obrazku widoczne dwie strony Worda. Na górnej jest zapisany tylko fragment kartki, druga zaś zaczyna się tytułem z zaznaczoną opcją Podział strony przed. Mimo że są włączone znaki niedrukowane – jak nie wiesz, to się nie domyślisz, w jaki sposób Word ten podział oznacza. Na obrazku wskazany jest mały czarny kwadrat na lewym marginesie obok tekstu, opisany jako: Gdy włączysz znaki niedrukowane, pojawi się tutaj czarny kwadrat. Kultura Języka
Efekt działania opcji Podział strony przed. Uwielbiam ją!

 

Aby to zobaczyć, musisz włączyć znaki niedrukowane:

Akapit i justowanie: przycisk włączania znaków niedrukowanych
Jak włączyć znaki niedrukowane

 

Mały czarny kwadrat na lewym marginesie obok tekstu to jedyna wskazówka, że akapit ma ustawioną opcję Podział strony przed.

Tylko że może on oznaczać też co innego…

 

Razem z następnym a częściowo pusta strona

Aby sprawdzić, czy akapit ma włączoną opcję „Razem z następnym”:

 1. Na danym akapicie kliknij prawym przyciskiem myszy.
 2. Wybierz polecenie Akapit.
 3. Przejdź do zakładki Podziały wiersza i strony.
 4. Jest tam checkbox Razem z następnym.

 

Opcji Razem z następnym używamy po to, by uniknąć takich sytuacji:

Na obrazku są widoczne dwie strony w Wordzie. Pierwsze widzimy końcówkę, drugiej początek. Na dole pierwszej strony jest tytuł rozdziału pisany zmienionym przez użytkownika stylem Normalnym, a na początku drugiej – treść tego rozdziału. Kultura Języka
Skutek nieznajomości podstaw Ms Worda: użytkownik zmienił formatowanie stylu Normalnego, by wyglądał jak tytuł.

 

Taka sytuacja ma miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik nie zna podstaw Worda. W efekcie samodzielnie zmienia wygląd tytułom rozdziałów, czyli technicznie rzecz ujmując – zmienia styl Normalny tak, by wyglądał jak nagłówek.

Bo gdyby ten ktoś użył stylu Nagłówek 1/ 2/ 3, to problem by się po prostu nie pojawił. Style nagłówkowe w Wordzie z marszu mają zaznaczone dwie ważne opcje:

 • Razem z następnym
 • Zachowaj wiersze razem.

I to właśnie oznaczeniem tych opcji również jest mały czarny kwadrat na lewym marginesie.

Tej drobnej zmiany czynionej przez Worda zwykle pewnie nawet nie zauważasz. Choć pewnie zastanawiasz się czasem, dlaczego na dole strony jest dużo pustego miejsca.

To właśnie skutek tego, że Word uruchomił zaznaczoną opcję Razem z następnym. Przeniósł po prostu akapit tak, by pojawiał się na tej samej stronie co dość krótki następny akapit:

Dwie strony w Wordzie. Pierwsze widzimy końcówkę, drugiej początek. Na dole pierwszej strony jest dużo pustego miejsca, bo na następnej jest tytuł pisany stylem Nagłówek 1. Dzięki zaznaczonej opcji Razem z następnym nagłówek ten jest niejako przyklejony do kolejnego akapitu. W efekcie znajdują się zawsze na jednej stronie. Pod Nagłówkiem 1 są jeszcze Nagłówek 2 i 3. Chmurka wskazuje czarne kwadraty na lewym marginesie. Kultura Języka
Dzięki opcji Razem z następnym Word przeniósł tytuł pisany stylem Nagłówek 1 na tę samą stronę, na której znajduje się krótki kolejny akapit (treść rozdziału).

 

Akapit z zaznaczoną opcją Razem z następnym zawsze znajdzie się na tej samej stronie co akapit następujący zaraz po nim.

Nie zdziw się tylko, gdy – wbrew twoim oczekiwaniom – Word nie przeniesie ani tytułu rozdziału, ani jego treści:

Na obrazku są widoczne dwie strony Worda. Pod koniec pierwszej jest tytuł rozdziału napisany stylem Nagłówek 1 i trochę kolejnego akapitu (styl Normalny). Dalsza część tego samego akapitu znajduje się już na kolejnej stronie. Kultura Języka
Ms Word nie przenosi akapitu sformatowanego stylem Nagłówek 1, jeśli następny akapit jest odpowiednio długi, by dało się go podzielić między strony.

 

To jest normalne! Word uznał, że pierwszy akapit pod tytułem jest na tyle długi, że może być rozdzielony między strony.

Jeśli mimo to chcesz, by dany rozdział zaczynał się na początku następnej strony, to ustaw tytułowi opcję Podział strony przed.

 

Zachowaj wiersze razem

To jest jeszcze jeden mało znany sposób, by zarządzić ustawieniem tekstu na stronie.

Jeśli nie chcesz, by Word po swojemu dzielił dany akapit między strony, bo z jakiegoś powodu musi być on pokazany na jednej, ustaw Zachowaj wiersze razem:

 1. Na akapicie kliknij prawym przyciskiem myszy.
 2. Wybierz polecenie .
 3. Przejdź do zakładki Podziały wiersza i strony.
 4. Wybierz opcję Zachowaj wiersze razem.

Uwaga! To jest zabieg kosmetyczny. Dlatego wykonujemy go na końcu pracy z dokumentem, gdy treść jest już zatwierdzona i naprawdę nie będziemy nic dopisywać. To jest czas na dopracowywanie ogólnego wyglądu dokumentu, a nie jego treści!

To samo, oczywiście, z sierotkami, czyli a, i, u, o, w, z na końcu wierszy.

I znowu – style nagłówkowe mają tę opcję zaznaczoną z marszu. Dziwnie by wyglądał długi tytuł rozdziału podzielony między strony, prawda?

 

Bękarty i wdowy

Kontrola bękartów i wdów to opcja, której zadaniem jest przenoszenie fragmentów akapitu między stronami. Efektem jej działania jest pusta przestrzeń na stronie.

Ta opcja paginacji jest ustawiona standardowo. Dba o to, by akapit dobrze wyglądał na granicy stron:

 • aby na dole nie został wyłącznie pierwszy wiersz akapitu,
 • na początku następnej strony nie został wiersz ostatni.

Więcej na ten temat przeczytasz w kolejnym artykule.

 

Jak jeszcze można dodać pustą stronę w Wordzie

Jeśli potrzebujesz dodać pustą stronę, możesz wykonać jedną z poniższych czynności:

 • Użyj skrótu klawiszowego ctrl + enter.
 • Wybierz z karty Wstawianie przycisk Pusta strona lub Podział strony.

 

A gdy chcesz, aby pustej strony nie było w ogóle widać w dokumencie, ale żeby była uwzględniana podczas drukowania, to:

 • wstaw Podział sekcji na stronie nieparzystej, jeśli chcesz, by pustą stroną była strona parzysta (np. druga);
 • wstaw Podział sekcji na stronie parzystej, jeśli chcesz, by pustą stroną była strona nieparzysta.

 

Te dwa ostatnie punkty wymagają doprecyzowania, bo mam wrażenie, że są nieintuicyjne. Omówię je na przykładzie strony nieparzystej.

 

Podział sekcji na stronie nieparzystej – niewidoczna pusta strona

Mamy taką sytuację:

 • Strona 1: strona tytułowa
 • Strona 2: ma być pusta. Tak czy inaczej jest to strona druga, a 2 jest cyfrą parzystą.
 • Strona 3 i kolejne: spis treści, a potem już właściwa treść dokumentu.

 

Czyli widzimy coś takiego, co doskonale widać na podglądzie wydruku:

Na obrazku pokazane jest, jaki jest efekt wstawienia podziału sekcji na następnej stronie nieparzystej. Kultura Języka
Podział sekcji na następnej stronie nieparzystej najłatwiej zaobserwować w podglądzie wydruku widoku Backstage.

 

Jak to zrobić?

Ustaw się w ostatnim zapisanym akapicie pierwszej strony i wstaw podział sekcji na stronie nieparzystej.

Będzie to wyglądało tak:

Na obrazku są dwie strony: tytułowa i ze spisem treści. Między nimi wstawiony jest podział sekcji na następnej stronie nieparzystej. Kultura Języka

W standardowym widoku Worda na pierwszy rzut oka nie zauważysz
efektu działania podziału sekcji na stronie nieparzystej.

 


A wstawiamy go tak:

 1. Przejdź na kartę Układ.
 2. Kliknij Znaki podziału.
 3. Wybierz Strona nieparzysta.

 

Na obrazku pokazane jest, jak wstawić podział sekcji na następnej stronie nieparzystej. Kultura Języka

Sposób wstawienia podziału sekcji na następnej stronie nieparzystej w Wordzie.

Z podziałem sekcji na stronie parzystej będzie analogicznie. Zresztą przycisk wstawiania doskonale obrazuje efekt.

Mam nadzieję, że teraz już nie będziesz mieć żadnych problemów, by wstawić czy usunąć pustą stronę w Wordzie.

Jeśli podobało ci się to, co przekazałam, udostępnij innym link do tego artykułu!

Zobacz jeszcze:

Ikona: Kultura Języka Word znajdowanie i zamienianie

Jak pozbyć się takich znaków?

Ni to enter, ni spacja, a dzieli wiersz. Czasem przez ten znak powstają duże przerwy w wyjustowanym tekście. Poznaj ręczny podział wiersza. >>

Ikona: Kultura Języka Word bękarty i wdowy

Co to są bękarty i wdowy

To standardowo włączone formatowanie akapitu stylu Normalnego (lub na nim opartego). Zobacz, jak zmienia tekst. >>

Ikona: Kultura Języka Word akapit justowanie interlinia wcięcie pierwszego wiersza

Interlinia, justowanie, wcięcie pierwszego wiersza

Przeczytaj o podstawowym sposobie formatowania akapitu: wyrównywanie do obu stron kartki, odstęp między wierszami, wcięcie. >>